Sunday, May 1, 2011

Adab Berhias Sesuai Sunnah

Adab berhias sesuai sunnah adalah panduan berhias bagi muslimah agar tetap cantik dzahir dan bathin dengan tuntunan sunnah nabi muhammad saw.


  • 10 perkara dari sunnah kebersihan : Memotong kumis, memanjangkan janggut, bersiwak, gurah (menghirup air kehidung lalu mengeluarkannya), membersihkan celah-celah jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, beristinja` dengan air dan berkumur. (H.R. Bukhari)
  • Wanita dilarang berpakaian seperti laki-laki
  • Tidak diperbolehkan mencukur sebagian rambut saja (dipuncung atau dijambul) dan membiarkan sebagian rambut lainyya walaupun kepada anak-anak (H.R Bukhari, Tirmizi dan Nasa`I).
  • Disunnahkan menyisir rambut dengan tangan kanan (H.R Muslim)
  • Tidak diperbolehkan sama sekali mencabut uban, walaupun hanya satu helai. Baik dari rambut ataupun janggut (H.R Muslim, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu majah ).
  • Diperbolehkan menyemir rambut atau janggut dengan warna selain dari warna hitam
  • Wanita dibolehkan mewarnai kukunya dengan henna / inai
  • Diharamkan mencukur alis, membuat tahi lalat palsu, membuat tato, dan mengikir gigi.
  • Tidak boleh memanjangkan kuku, karena akan menjadi tempat bersarangnya syetan.
  • Wanita diharamkan berhias keluar rumah dan menarik hati laki-laki yang bukan mahramnya.

No comments:

Post a Comment